System operational

Stickied Incidents

Monday 16th March 2020

Information om rutiner

På grund av den senaste tidens utveckling så har vi på infört strängare rutiner för vår personal för att garantera en fungerande verksamhet i alla situationer. Du som kund ska känna trygghet att dina viktiga tjänster kommer att fortsätta att fungera som vanligt trots det anstränga läget som råder i samhället.

För att säkerställa driften har vi utlokaliserat teknisk personal till våra katastrofarbetsplatser som vi har på olika platser runt om i Stockholm där de kan arbeta isolerat. Om du som kund har frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss på supporten.

Past Incidents

Friday 10th April 2020

No incidents reported

Thursday 9th April 2020

Strömavbrott

Driftstörning i Bromma på grund av strömavbrott i STOKABS nod.

Strömavbrott åtgärdat. 11:16.

Wednesday 8th April 2020

No incidents reported

Tuesday 7th April 2020

Strömavbrott

Strömavbrott i mindre nod i centrala Stockholm.

18:00-18:08 2020-04-06

Monday 6th April 2020

No incidents reported

Sunday 5th April 2020

No incidents reported

Saturday 4th April 2020

No incidents reported