The system is experiencing issues

Stickied Incidents

Monday 16th March 2020

Information om rutiner

På grund av den senaste tidens utveckling så har vi på infört strängare rutiner för vår personal för att garantera en fungerande verksamhet i alla situationer. Du som kund ska känna trygghet att dina viktiga tjänster kommer att fortsätta att fungera som vanligt trots det anstränga läget som råder i samhället.

För att säkerställa driften har vi utlokaliserat teknisk personal till våra katastrofarbetsplatser som vi har på olika platser runt om i Stockholm där de kan arbeta isolerat. Om du som kund har frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss på supporten.

Past Incidents

Saturday 4th July 2020

Driftstörningar Strömavbrott

Vi har under morgonen drabbats av ett längre strömavbrott som påverkade en av våra virtualiseringsnoder.

Friday 3rd July 2020

No incidents reported

Thursday 2nd July 2020

No incidents reported

Wednesday 1st July 2020

No incidents reported

Tuesday 30th June 2020

No incidents reported

Monday 29th June 2020

No incidents reported

Sunday 28th June 2020

No incidents reported